Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  Asmens duomenų saugojimo politika spausti čia

  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės  spausti čia

  Asmens duomenų tvarkymo internete informacija spausti čia

  Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka - spausti čia

  Kalvarijos socialinės globos namų apgyvendinimo tvarka - spausti čia

 Informacijos , apie pažeidimus Kalvarijos socialinės globos namuose, teikimo tvarka - spausti čia

 LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Kalvarijos socialinės globos namuose tvarkos aprašas - spausti čia

KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NESKELBTINOS IFORMACIJOS KONFIDENCIALUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS Spausti čia

MAISTO PRODUKTŲ UŽSAKYMO, IŠDAVIMO, NURAŠYMO TVARKA - spausti čia