Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas

     Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas kiek nusikėlė dėl svarbios priežasties-vijome žiemą iš kiemo. Tai šiandien iš pat ryto jau rinkomės ''pažaisti žodžiu'': vyko garsiniai skaitymai draugams "Skaitau gimtosios kalbos autoriaus kūrinį''. Rinkomės patys, kas ko norėjom: vieniems patiko pasakos, kiti poezijai atidavė pirmenybę, o dar kiti ''iš galvos'' porino. Rusakalbė Liudmila atėjo į sąsiuvinį prisirašiusi žodžių, kurių lietuviškos reikšmės nesuprato - vertėjavome, kaip kas supratome . O, svarbiausias momentas buvo sudaryti žodžių pretendentų į svarbiausio, brangiausio, reikšmingiausio, gražiausio žodžio rinkimų sąrašą. Nugalėtoju vienabalsiai tapo žodis ''giminė'', nes jame sutilpo visi kiti: meilė, mama, tėtė, namai, brolis, sesė, vaikas, anūkėliai ... Teisingiau niekas nenuspręstų. Dar pasidarėme ''fotkes'' su labiausiai patikusia knyga - asmenukės gražiai ''neišėjo'', tai ir nerodom. O pabaigos nebuvo dar ir popiet, nes ''socialiniai'' ledais visus ''kalbininkus' apdovanojo - laižėm, net per barzdą varvėjo. Tikrai, be puikybės : tokio išradingo gimtosios kalbos paminėjimo nė patys nesitikėjom.