Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Tarptautinė moters diena

Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydą, neapykantą. (Kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)
    Kovo 7-tą dieną Kalvarijos socialinės globos namuose vyko šventinis Tarptautinės moters dienos minėjimo koncertas. Kalvarijos meno mokyklos mokiniai ir mokytojai džiugino visas moteris, grodami įvairiais instrumentais: akordeonais, fleitomis, saksofonais, kanklėmis, metalofonais, tamburinais ir kt.                     
    Tarptautinė moters diena buvo pradėta švęsti kaip Tarptautinė moterų solidarumo diena nuo 1910 m. kovo 8 d., kai Kopenhagoje vykusioje tarptautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesio moters kovai už laisvę ir lygias teises. 1911 m. kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo minima Vokietijoje, Austrijoje, Danijoje, Šveicarijoje.                      
    Saksofonininkų ansamblyje groja vien vaikinai, jie moteris sveikino šiais žodžiais: „vyras ir moteris - tai dvi natos be kurių žmogaus sielos stygos nesuskamba darniu ir skambiu akordu". Jie atliko kūrinius „Karavanas", „Arbatėlė dviem", „Braziliška samba" ir linkėjo visoms moterims būti skambiausia ir švelniausia akordo nata.                        
    Koncertui pasibaigus įstaigoje gyvenantys ir dirbantys vyrai pasveikino visas moteris palinkėdami, kad būtų kantrios, laimingos, mylimos ir mylinčios, kad jas lydėtų sėkmė, o svajones sparnai. Kiekvienai moteriai padovanojo po gėlės žiedą ir palinkėjo žydėti ir spindėti, kaip padovanotos gėlės. Koncertas praskaidrino kasdienybę, sakoma „muzika nuplauna nuo sielos kasdienio gyvenimo dulkes".