Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje


https://www.marijampole.lt/data/public/uploads/2020/08/d8_zenklas_2015-04-13.jpg

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt

 

 

VP priemonės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto vertė

Projekto

įgyvendinimo

pabaiga

Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą 08.1.1-CPVA-V-427

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje

2.419.110,62 Eur
ES lėšos 2.419.110,62 Eur

2023 m. kovo 1 d.

Projekto metu numatoma sukurti bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą (pastatyti 5 grupinio gyvenimo namus suaugusiems, 1 grupinio gyvenimo namus vaikams, įsigyti 3 apsaugotus būstus, įrengti vienerias socialines dirbtuves, įsigyti grupinio gyvenimo namams funkcionuoti reikalingus baldus ir įrangą). Įgyvendinus projektą bus sukurta 57 bendruomeninio apgyvendinimo vietos, 9 vietos apsaugotam būstui, 24 asmenims bus sudarytos sąlygos naudoti socialinėmis dirbtuvėmis, kurias užims neįgalieji iš Didvyžių socialinės globos namų ir Kalvarijos socialinės globos namų.

Projektas bus vykdomas kartu su partneriais. Vadovaujantis 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. DV-235 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės administracijoje buvo atlikta projekto partnerių atranka. 2020-03-06 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu Nr. DV-333 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių sąrašo socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti patvirtinimo“ buvo atrinkti ir patvirtinti projekto partneriai:

 

Nr. 1. VšĮ Sonatos namai – trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa grupinio gyvenimo namuose 1GGN (vaikai su negalia).

Nr. 2. VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“ – 1 socialinių

dirbtuvių paslaugos.

Nr. 3. VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras – Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa grupinio gyvenimo namuose (5 GGN/SGN).

Nr. 4. VšĮ Sprendimų ratas“ – apsaugoto būsto paslaugos (3AB).

 

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatins paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.