Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kūčios

    Gruodžio 24 dieną globos namuose lankėsi Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas Gediminas Bulevičius, diakonas Valdemaras Smulskis, Kalvarijos parapijos „Carito“ skyriaus vedėjas Robertas Degutis. Klebonas išklausęs gyventojų ir darbuotojų išpažinčių aukojo šv. Mišias už globos namų bendruomenę. Po šv. Mišių sėdo prie bendro kūčių stalo, vakarienė prasidėjo malda ir palinkėjimais. Sukalbėję maldą, laužė kalėdaitį ir vaišinosi gardumynais. Apie šventę buvo rašoma „Kalvarijos krašte“.