Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI KAIP PARTNERIS DALYVAUJA PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE" pROJEKTO NR. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003

kALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI KAIP PARTNERIS DALYVAUJA PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE"  pROJEKTO NR. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 „
  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt
Įgyvendinant Projektą planuojama pastatyti grupinio gyvenimo namus Šakiuose, Lukšiuose ir Gelgaudiškyje. Pastate gyvens iki 10 neįgaliųjų su proto ir (arba) psichikos negalia. Partneriais dėl grupinio gyvenimo namų be atrankos įtraukti Didvyžių socialinės globos namai ir Kalvarijos socialinės globos namai, kurie yra įtraukti į pertvarkomų įstaigų sąrašą. Grupinio gyvenimo namų paslaugos administravimui atrinktas partneris - Gelgaudiškio „Šaltinio" specialiojo ugdymo centras. Kalvarijos socialinės globos namų vaidmuo projekte įvertinti savo gyventojų sveikatos būklę ir nustatyti kuriuos asmenis būtų tinkama apgyvendinti naujuose grupinio gyvenimo namuose. Be apgyvendinimo  infrastruktūros sukūrimo 30 asmenų, bus taip pat sukurta infrastruktūra neįgaliųjų dienos užimtumui ir darbinei veiklai. Šalia grupinio gyvenimo namų bus įsteigtos 3 socialinės dirbtuvės.
Atrinkti  partneriai socialinių dirbtuvių veiklos vykdymui: Gelgaudiškio „Šaltinio" specialiojo ugdymo centras, VšĮ Šakių vaikų globos namai ir BĮ Zanavykų muziejus. Planuojamos veiklos socialinėse dirbtuvėse: Gelgaudiškyje - suvenyrų iš molio, medžio, stiklo, odos, kartono ir kt. gaminimas, glazūravimas, ir pakavimas; Šakiuose - suvenyrų, dovanų gaminimas spausdintuvo pagalba; Lukšiuose - siuvimo ir audimo amatas.  Socialinėse dirbtuvėse bus lavinami bendrieji ir specialieji darbiniai įgūdžiai, organizuojamas dienos užimtumas grupinio gyvenimo namų gyventojams.

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma - 1.193.181,37 Eur.