Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Europos kalbų diena

     Rugsėjo 26 d. Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai paminėjo Europos kalbų dieną.  Vokiečių kalbos būrelio nariai, vadovaujami užimtumo specialistės ir būrelio vadovės, jau savaitės pradžioje pradėjo ruoštis šiai dienai: piešė, spalvino plakatus su Europos kalbų žodžiais, šalių vėliavas, puošė užimtumo kambarį, repetavo dainas vokiečių kalba.  Renginio pradžioje dalyviai sužinojo, kodėl reikia mokytis užsienio kalbų ir, kad ši diena buvo pirmą kartą pradėta švęsti 2001 m.
     Vėliau visi dalyvavo mini viktorinoje. Teisingai atsakę į klausimus buvo apdovanoti dovanėlėmis. Ypač gyventojams patiko, kaip šaukiami gyvūnai įvairiomis kalbomis.
     Vokiečių kalbos būrelio nariai pademonstravo visiems, ką jau išmoko ir padainavo lengvas vokiškas daineles. Kiti patikrino savo žinias, susijusiais su įvairiomis kalbomis: anglų, rusų, lenkų ir t.t. 
     Šia diena buvo siekiama paskatinti kalbų mokymąsi, išugdyti pagarbą visoms Europos, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
      Besimokantieji vokiečių kalbos buvo apdovanoti dovanėlėmis, kitiems globos namų gyventojams padėkota už aktyvų dalyvavimą ir visi buvo pakviesti pasivaišinti arbata, kava, saldumynais, kartu žiūrint multimedijos pagalba nuostabų olandų smuikininko, dirigento ir kompozitoriaus A. Rieu koncertą, kur skambėjo gražiausi Johano Štrauso valsai, tarp jų ir „Žydrasis Dunojus", populiariausios melodijos iš operų ir operečių, miuziklų.
     Renginiui baigiantis, gausus gyventojų dalyvavimas ir aktyvus įsijungimas į veiklas parodė, jog renginio turinys ir pateikimo formos sudomino juos, pasidžiaugta prasminga diena ir tuo, kad mokytis kalbų ne tik reikalinga, bet ir įdomu.