Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
   

Tėvo diena

Labai stengėmės, ruošėmės ir skiriame visiems mūsų tėčiams.

Kalvarijos socialinės globos namai savo buvusiems gyventojams padeda žengti savarankiško gyvenimo link

Nuo 2020 metų gegužės Kalvarijos socialinės globos namai dalyvauja projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra". Įsijungus į projektą įstaigai atsivėrė naujos pertvarkos galimybės.

Kaimyno diena

Kasmet gegužės 29 dieną visoje Europoje švenčiama kaimynų diena.

„ ...Atraskite šaltinį ir atgaivinkite tą, kuris trokšta.
    Nusišypsokite, ir šypseną padovanokite tam, kuris jos niekada neturėjo. Sukaupkite
drąsą ir atiduokite ją tai sielai, kuri nemoka kovoti. Sugaukite saulės spindulį ir neškite
jį į nakties vidurį.
    Paimkit ašarą ir padėkite ant veido tam, kuris niekada neverkė. Papasakokite
gyvenimą kaip skambų posmą tam, kuris nesupranta. Atraskite meilę ir pasėkite,
kad ji augtų žemėje. Paimkite kenčiantį už rankos
taip, kad jis pajustų - gyvybė grįžta. Visa tai Jūs darote kasdien, nes tokia Jūsų misija... "                                                                                                                        Pranciškus Asyžietis

                           Gerbiami slaugytojai, slaugytojų padėjėjai,

    Nuoširdžiai sveikiname Tarptautinės Slaugytojų dienos proga ir dėkojame Jums už
nuoširdumą, profesionalumą, begalinę kantrybę ir atsidavimą savo profesijai. Būkite
sveiki ir laimingi, tegul Jus visada lydi neblėstanti energija bei stiprybė dalijant šypseną
, meilę, gerumą visiems, kuriems labai reikia Jūsų pagalbos.      


Kalvarijos socialinės globos namų bendruomenės vardu profesinės šventės proga Jus sveikina Direktorė Nomeda Zavickaitė


















Tokią tave prisimenu...

Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų paroda , skirta Motinos dienai

Motinos diena

Labai myliu, visada prisimenu ir kasdien viliuosi....

Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 26 d. draudžiamas globos namų gyventojų lankymas.

                                       Informacija teikiama telefonu:
                                               +370 343 23 400
                                               +370  687 52 492
                                               +370 603 82 151 









.

Šv.Velykos

Šv.Velykos
      Kad Šv.Velykų rytas pažadintų pavasarį mūsų sielose ir atvertų širdis tyram džiaugsmui, trims paprastiems žodžiams-Tikėjimui, Meilei ir Vilčiai. Nuoširdžiausi linkėjimai Prisikėlimo rytą nuo Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų

Paskaita „Smurtas artimoje aplinkoje“.

Smurtas - veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   sekantis  >>