Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

„Nelegalus darbas ir prekyba žmonėmis“

     Spalio 17 dieną Kalvarijos socialinės globos namuose visuomenės pareigūnė Daiva Sinkevičienė skaitė paskaitą „Nelegalus darbas ir prekyba žmonėmis"
     Prekyba žmonėmis - žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas. D. Sinkevičienė paminėjo jog prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma ir žmonių išnaudojimas pačiais įvairiausiais tikslais.                      
     Nelegalus darbas - darbas, prieštaraujantis tam tikriems mokesčių, darbo įstatymams. Sutartys paprastai sudaromos žodžiu, atlyginimas išmokamas grynaisiais pinigais („į rankas", „vokeliais" ir pan.) arba kaip nors kitaip atsilyginama. Nelegalus darbas laikomas šėšėlinės rinkos reiškiniu. Pareigūnė, skaičiusi paskaitą, gyventojus ragino nepasitikėti nepažįstamų žmonių pasiūlymams lengvai ir nelegaliai užsidirbti, apie tai pasikalbėti su socialiniais darbuotojais.