Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                     Kalvarijos socialinės globos namų
                                                                                     direktorės 2020 m. birželio 25 d.
                                                                                     įsakymu Nr. V-45

 

KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

 

 I. Bendrosios nuostatos

            

1. Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1496 ,,Dėl būtinųjų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ reikalavimais.

 

II. Globos namų gyventojų lankymas

 

2. Lankytojai, pageidaujantys aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką suderina su socialiniu darbuotoju, telefonu Nr. 8 343 23400, 860382151, ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atvykimo.

3. Lankyti gyventojus galima kasdien nuo 10.00 val. iki 20.00 val.

4. Atvykę lankytojai pas gyventojus užsiregistruoja „Lankytojų registracijos žurnale“ – dienos metu pas socialinius darbuotojus, o vakarais ir savaitgaliais – procedūriniame kabinete (pas slaugytojas).

5. Globos namuose gyventojo lankymas galimas ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę.

6. Su gyventojais susitikti galima gyventojo gyvenamojoje patalpoje, tam skirtose patalpose arba kiemo terasose, pavėsinėse.

7. Kalvarijos socialinės globos namuose gyventojų lankymas įstaigos viduje organizuojamas:

7.1. vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo;

7.2. lankytojui viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Ši nuostata netaikoma, kai lankytojai su gyventoju susitinka lauke;

7.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min. (ši nuostata netaikoma, kai lankytojai su gyventoju susitinka lauke);

7.4. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

7.5. lankymo metu laikomasi rekomenduojamo 1 m. atstumo, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;

7.6. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta stacionarios socialinių paslaugų įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;

7.7. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui patalpos, kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

7.8. įstaigoje yra galimybė matuoti darbuotojų, gyventojų ar lankytojų kūno temperatūrą.

8. Prie įėjimo į globos namus pateikiama informacija:

8.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

8.2. kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

9. Prie įėjimo į socialinės globos įstaigą, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

 

III. Lankytojui lankymo metu draudžiama

 

     10. Turėti tiesioginį kontaktą (apsikabinti, spausti ranką ir kt.) su gyventoju ar darbuotoju.

     11. Bendraujant nesilaikyti saugaus 1 metro atstumo.

     12. Lankytojas gali perduoti gyventojams nedraudžiamus maisto produktus ir daiktus, tačiau jie privalo atitikti teisės aktais nustatytus kokybės ir įpakavimo reikalavimus:

     12.1. maisto produktų galiojimo terminas privalo būti nepasibaigęs;

     12.2. lankytojams draudžiama į globos namų teritoriją įnešti alkoholinius gėrimus, medikamentus (be sveikatos priežiūros padalinio žinios);

      12.3. daiktai privalo būti gamintojo pakuotėje arba kiekvienas produktas/daiktas įpakuotas atskirai pakuotėje, kurią būtų galima dezinfekuoti.

________________________________________