Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  • TURTO TVARKYMO KOMISIJA 
 Komisijos pirmininkė - Jelena Kazlauskienė, psichologė.

Nariai:     

               Miglė Mazeliauskienė, socialinių darbuotojų padėjėja.

               Kaleinikas Skirmantas, vyresnysis specialistas;
         
               Juodžiukynienė Lina, slaugytojų padėjėja;

               Paliulienė Lilija, buities ir aptarnavimo specialistė;

               Navickienė Vilma, vyr. slaugytoja;
 
               Zujeva Teresė, buhalterė;

               Kliūčiūtė Reda, buhalterė.

  • ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA
 Komisijos pirmininkas - Saulius Daminaitis, socialinis darbuotojas;

 Nariai:     Paliulienė Lilija, buities ir aptarnavimo padalinio vadovė;

              
Kazlauskienė Jelena, psichologė;

               Kliūčiūtė Reda, vyresnioji buhalterė;

               Navickienė Vilma, vyriausioji slaugytoja;

               Stakaitienė Vilija, socialinių darbuotojų padėjėja;

              
  
           
  •  KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS SUDĖTIS
Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų atstovai:

               Sondra Uldinskienė
               Saulius Štėjeris
               Arnas Kalanta.

Kalvarijos socialinės globos namų darbuotojų atstovai:

               Jelena Kazlauskienė, psichologė;
               Giedrė Gedvilienė, socialinio darbuotojo padėjėja;
               Diana Bobinienė, socialinė darbuotoja.