Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Pirmieji invalidų namai Kalvarijos mieste buvo įkurti 1948 m.  1959 m.  Kušliškių kaime, prie Kalvarijos miestelio,  pastatytas naujas pastatas, kuriame gyveno 180 senų ir pagyvenusių žmonių. Nuo 2001m. rugpjūčio mėn. Kalvarijos pensionatas reorganizuotas į globos įstaigą suaugusiems žmonėms su proto ir psichine negalia.  Šiuo metu globos namuose gali gyventi 110 asmenų, turinčių 0-40% darbingumo lygį (darbingo amžiaus asmenys) arba vidutinių ar didelių spec. poreikių lygį (nedarbingo amžiaus asmenys).

2010 m. liepos 1 d. Kalvarijos pensionato pavadinimas pakeistas į Kalvarijos socialinės globos namus.