Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalvarijos socialinės globos namai kaip partneris dalyvauja Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje projekte


  Projekto vertė 840.192,00 Eur Projekto laikotarpis 2020-2022 Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 17 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0004 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje" sutartį. Projekto vertė - 840 192,00 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektą administruoja Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Vykdant bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtrą Kazlų Rūdos savivaldybėje, siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kad asmenys su psichine ir/ar proto negalia galėtų gyventi savo pasirinktą gyvenimą bendruomenėje, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos pilietis. Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas - atitinkamų paslaugų asmenims turintiems proto ir/ar psichikos negalią savivaldybė negali užtikrinti, todėl dauguma yra apgyvendinama kitų savivaldybių ar valstybiniuose globos namuose, todėl galima teikti, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje bendruomeninio apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų pasiūla yra maža ir neatitinka socialinės globos įstaigų ir savivaldybės gyventojų poreikių. Dėl šios priežasties projekto metu numatoma bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Ketinama Kazlų Rūdos mieste pirkti du žemės sklypus ir juose statyti dvejus grupinio gyvenimo namus ir įkurti socialines dirbtuves. Projekto metu tikslinei grupei bus sukurta 20 apgyvendinimo paslaugų vietų GGN. Abeji grupinio gyvenimo namai bus aprūpinti baldais ir įranga. Projektas įgyvendinamas kartu su  partneriais: VšĮ Kazlų Rūdos ligonine, Kalvarijos socialinės globos namais ir Didvydžių socialinės globos namais. Partnerio VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė turimose patalpose,  adresu Vytauto g. 45, Kazlų Rūda bus atliekamas paprastasis remontas ir įkurtos socialinės dirbtuvės skalbimo paslaugoms teikti. Socialinės dirbtuvės bus aprūpintos neįgaliesiems pritaikyta įranga. Tikslinė grupė: iš dalies savarankiškas, darbingo amžiaus asmuo su proto ir/ar psichikos negalia, gyvenantis naujose, iš infrastruktūros lėšų pastatytose, socialinių paslaugų įstaigose. Numatomas socialinių dirbtuvių lankytojų skaičius iki 15 asmenų. Įsteigus socialines dirbtuves būtų patenkintas asmenų, turinčių proto negalią, užimtumo poreikis, atkuriami jų prarasti bendrieji ir specialieji darbiniai gebėjimai bei įgyjami ir lavinami nauji, stiprinama asmenų motyvacija lavinti turimus ir naujus gebėjimus bei sudaroma galimybė ateityje dalyvauti darbo rinkoje. Įgyvendinus projektą bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, siekti sudaryti sąlygas asmenis su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.