Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

,,Muzikinė karuselė“

Spalio 27 dieną Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vyko Kalvarijos socialinės globos namų renginys ,,Muzikinė karuselė".
Tradiciškai renginį atidarė ir susirinkusius svečius pasveikino Kalvarijos socialinės globos namų direktorė Nomeda Zavickaitė. Sveikinimo žodį tarė ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė Jurgita Čerkauskienė bei socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijole Silickienė. Į renginį sugužėjo ištikimiausi dalyviai iš Ilguvos, Didvyžių, Strėvininkų, Veisiejų, Suvalkijos socialinės globos namų, žinoma, neapsieita ir be pačių šventės šeimininkų - Kalvarijos socialinės globos namų bendruomenės atstovų. Šiais metais buvo pasirinkta animacinių filmukų tema, atsižvelgiant į ją kiekvienų globos namų atstovų buvo prašoma paruošti namų darbą. Kaip ir kiekvienais metais globos namų gyventojai stebino žiūrovus išradingumu. Scenoje galėjome išvysti įvairiausių animacinių filmukų herojus: Knysliuką, krokodilą Geną, pulką raganų, vilką ir daugybę kitų gerai visiems pažįstamų veikėjų. Trumpų vaidinimų bei muzikinių pasirodymų metu gyventojai pademonstravo savo dainavimo, choreografijos bei aktorinius sugebėjimus. Šventei pasibaigus globos namų atstovai buvo pakviesti pasižvalgyti po gyventojų darbų parodą, pasistiprinti, pasidalinti įspūdžiais bei grojant gyvai muzikai įsisukti į šokių sūkurį. ,,Muzikinės karuselės" renginio metu ne tik atskleidžiami globos namų gyventojų gebėjimai, bet ir skatinamas socialinių ryšių mezgimas, globos namų tarpusavio ryšių stiprinimas ir bendradarbiavimas. ,,Muzikinė karuselė" nevyktų be mūsų nuolatinių rėmėjų: UAB ,,Kalvarijos statyba", UAB ,,Sumaja",UAB ,,Laibaris", UAB ,,Jurkeda", UAB ,,Arvedas", UAB ,,Viržis", UAB ,,Vigesta", Mantingos labdaros ir paramos fondas, UAB ,,Darijus", UAB ,,Savas", UAB ,,Piko valanda", Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius.
NUOTRAUKOS