Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Socialinės globos kaina 2022 metams patvirtinta Kalvarijos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V- 96 „Dėl socialinės globos kainų 2022 m. tvirtinimo" :

·       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam globos namuose - 1000,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam globos namuose - 1130,0 Eur per mėnesį;
-       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam 10 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1080,0 Eur per mėnesį;
-       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam 10 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1140,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam 7 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1090,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam 7 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1150 Eur per mėnesį.