Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Socialinės globos kaina 2023 metams patvirtinta Kalvarijos socialinės globos namų direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.V-118 (1.1E)  „Dėl socialinės globos kainų 2023 m. tvirtinimo" :

·       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam globos namuose - 1200,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam globos namuose - 1350,0 Eur per mėnesį;
-       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam 10 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1300,0 Eur per mėnesį;
-       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam 10 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1370,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina vienam asmeniui su negalia gyvenančiam 7 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1310,0 Eur per mėnesį;
·       Globos kaina asmeniui su sunkia negalia gyvenančiam 7 vietų grupinio gyvenimo namuose - 1380 Eur per mėnesį.
-       Globos kaina suaugusiam asmeniui gyvenančiam apsaugotame būste - 850 Eur per mėnesį;