Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Šv. Kūčių dieną...

    Ištirpo žvakių liepsnose, Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas. Ir vėl nušvito mūsų širdyse, Vilties ugnis lyg pranašas paguodos. Šv. Kūčių dieną visi susirinkome bendrai maldai. Šv. Mišių maldoje buvo prisiminti visi mūsų bendruomenės nariai ir jų artimieji. Bendroje maldoje prašėme sveikatos, stiprybės ir laimingų metų. Klebonas Algirdas Žukauskas palaimino ne tik susirinkusiuosius, bet ir tuos, kurie dėl prastos sveikatos negali būti kartu su visais. Bendrystėje susėdę prie Šv. Kūčių stalo, prisimindami nuo seno gyvuojančias tradicijas ir besidalindami kalėdaičiais, linkėjome vieni kitiems visko, kas geriausia. Šis šventinis laikotarpis leidžia bent trumpam sustoti, atsigręžti į mums artimiausius ir dar kartą suprasti, kad didžiausia dovana yra buvimas kartu.