Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kūčių vakarienė

     Kalėdų išvakarės - Kūčios - šventė, kurios metu išsivaduojama iš tamsiojo meto. Ši šventė tapatinama ir su krikščioniškąja - kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis. Kūčių ritualiniam valgymui nuo seno skirta ypač didelė reikšmė. Vakarienė pradedama Šventojo Rašto skaitymu, malda ir kalėdaičio pasidalijimu. Visi laužia kalėdaičio gabalėlį ir jį valgydami atsiprašo už metų skriaudas, dėkodami už nuveiktus gerus darbus, linkėdami svarbių dalykų gyvenimui, apsikabindami. Svarbiausia - neskubus nuoširdus bendravimas prie balta staltiese padengto stalo  Juk mes sotūs ne vien maistu, bet ypač tarpusavio bendryste.
      Dėkojame Kalvarijos parapijos klebonui Gediminui Bulevičiui, už aukotas mišias globos namuose, kūčių stalo pašventinimą, dalinimąsi vienas su kitu kalėdaičiu, bei šiltą bendravimą ir pabuvimą kartu prie bendro kūčių stalo.