Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

KALVARIJOS MUZIKOS MOKYKLOS AUKLĖTINIŲ PASIRODYMAS

Š. m. spalio 25  d. Kalvarijos socialinės globos namuose lankėsi Kalvarijos muzikos mokyklos mokiniai ir surengė koncertą.

Moksleiviai stengėsi praskaidrinti susirinkusiųjų  nuotaiką dainomis ir muzikos garsais. Be galo malonu buvo klausyti fleitos, akordeono, fortepijono, saksofono garsų. Mokiniai džiaugėsi padovanoję dalelę širdies šilumos žmonėms su negalia. Gyventojai atsidėkodami svečiams juos apdovanojo gausiais aplodismentais.

Nuoširdžiai dėkojame Kalvarijos muzikos mokyklos mokytojams už atsidavimą muzikai.  Muzika yra viena iš meno formų. Kaip ir kitos meno formos ji turi galią priversti tave kažką jausti arba apie ką nors susimąstyti. Muzika galbūt net labiau įtaigesnė nei kuris kitas menas, nes gali pasiekti tą mūsų esybės dalį, kurios nei puikus paveikslas, nei jausminga knyga negali pasiekti.