Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalvarijos globos ir užimtumo centro spektaklis

   Sausio 5 d. globos namuose svečiavosi Kalvarijos globos ir užimtumo centro bendruomenės nariai. Spektaklio metu buvo gvildenamos visuomenei aktualios problemos, į kurias aktoriai stengėsi pažvelgti iš humoristinės pusės. Pasirodymo metu nuolatos aidėjo globos namų gyventojų juokas ir plojimai, o jam pasibaigus gyventojai negailėjo gerų žodžių bei dėkojo svečiams už pasirodymą. Spektaklį paruošė globos ir užimtumo centro užimtumo specialistė Regina Mačiulskienė. Kiekvienam svečiui įteikėme atminimo dovanėles, kurias gamino globos namų gyventojai, o atsisveikindami pakvietėme apsilankyti dar kartą ir parodyti mums naujų savo darbų.
Nuotraukos