Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Išvyka į Rokiškį

              Šių metų gruodžio 2 dieną Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai, dalyvavo Tradicinėje Socialinės globos įstaigų menų dienoje ,,Scenoje su žvaigžde", skirtoje tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Renginys vyko Rokiškio kultūros centre. Išvykoje dalyvavo 11 globos namų gyventojų ir 4 darbuotojai. Koncerto metu dienos programoje dalyvavo 12 globos namų gyventojų meno kolektyvų kartu su savo regione esančiomis scenos žvaigždėmis. Mūsų socialinės globos namų meno saviveiklos kolektyvas vadovaujamas Aleksandro Čmuko, kuris ir yra Jungėnų kaimo kapelos ,,Gegužio žiedai" atlikėjas, kartu su gyventojais atliko 3 kūrinius, kurie buvo atlikti gyvai, patiems grojant ir dainuojant. Po gražaus koncerto teko galimybė pabendrauti ir įsiamžinti nuotraukoje su mūsų gyventojos giminaičiu Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku. Kuris mums paliko didelį įspūdį, palinkėdamas gražių artėjančių švenčių ir kiekvienam asmeniškai įteikė po mažą dovanėlę. Gyventojai apžiūrėjo pristatytų globos namų gyventojų rankdarbių parodėlę. Ji mums paliko didelį įspūdį, visi grožėjosi darbeliais kitus ir patys bandys daryti. Už gyventojų pasirodymą koncerto metu Aleksandrui Čmukui buvo įteiktas padėkos raštas, kurį gavo iš sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio ir kaip ,,Gegužio žiedų „ dalyviui padėka kurią gavo iš Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojo Algio Čapliko. Nors kelionė buvo tolima, tačiau gyventojai namo sugrįžo geromis nuotaikomis, plačiomis šypsenomis, su skambiomis dainomis, pilni įspūdžių, džiaugdamiesi , kad turėjo galimybę pamatyti ir susipažinti ir su kitomis garsiomis Lietuvos scenos žvaigždėmis.