LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI

2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-288
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2008-01-04 redakcija)

2009 m. sausio 20 d. Nr. A1-22
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2011-06-08 redakcija)

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-401
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (2011-06-08 redakcija)

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (2009-07-15 redakcija)

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92
DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (2011-07-14 redakcija)