Reklama
Reklama
Reklama
Reklama  Kalvarijos socialinės globos namuose šiuo metu yra viena laisva vieta trumpalaikei globai.