Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Žemės diena

     Kovo 20-tą dieną Kalvarijos socialinės globos namuose buvo minima pasaulinė Žemės diena ir pavasario lygiadienis.
     Gyventojai aktyviai ruošėsi Žemės dienos minėjimui: gamino žemės gaublio maketą, piešė, spalvino ir savo kūrybos darbais papuošė salę.  
     Šią dieną buvo rodomi trumpametražiai filmai apie mūsų planetos atsiradimą, raidą, gyvūniją ir augmeniją, diskutuojama aplinkosauginėmis temomis. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus. Kiekvienas turėtume pagalvoti apie planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme. Maži ir kartais, atrodytų, nežymūs darbai - popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų sandarumas, vandens čiaupų sutvarkymas - padeda tausoti medienos išteklius, elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami nuolat senkantys Žemės ištekliai. Gamybos proceso metu teršiamas oras, didinamas kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą, dėl ko šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo zonose.
     Šią dieną organizuojami šventiniai renginiai, kūrybinės akcijos, išvykos į parkus, miškų tvarkymas, inkilų kėlimo akcijos ir kt. Šis renginys buvo ne tik diskusijos ir filmų žiūrėjimas, bet ir įžanga į balandžio mėnesį vyksiančią akciją „Darom".