Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Tolerancijos diena

     Lapkričio 15 dieną Kalvarijos socialinės globos namuose minėjome Tolerancijos dieną. Tolerancija - tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.
     Iš esmės, tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip, kaip jis nori. Tačiau žmogus, jo gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių - pavyzdžiui, šmeižti ar skatinti susidoroti su juo. Ne visos nuomonės, ne visi žodžiai ar veiksmai gali patikti kitiems.            
     Tolerancijos dienos proga globos namų bendruomenės nariai buvo apdovanoti segėmis - gėlėmis, jiems buvo padėkota už tolerantiškumą ir palinkėta tarpusavio supratingumo, pakantumo, pagarbos, vieniems su kitais gyventi santarvėje, stengtis visada draugiškai bendrauti. Juk, kai esi draugiškas ir pakantus kitiems, pasaulis daug gražesnis, šviesesnis ir spalvingesnis.            
      Kai kas mano, kad toleruoti, vadinasi, tapti kilimėliu prie durų. Bet tokie apibūdinimai yra tolimi nuo esmės. Tolerancija tai priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų, pomėgių gerbimas. Tolerancija būdinga tik kultūringam žmogui.