Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

     Gegužės 7-tą dieną minėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji kiekvienam lietuviui primena  rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Tačiau žmonės nepasidavė ir sukūrė platų nelegalios spaudos leidimo užsienyje tinklą. Lietuviškos knygos buvo spausdinamos Prūsijoje,   Vokietijos imperijoje, Lenkijoje, Jungtinėse valstijose. Drąsūs lietuviai knygnešiai nepabūgo gabenti knygas per sieną, net paaukoti gyvybę dėl lietuviško žodžio išsaugojimo.
     Globos namuose vykusiame minėjime buvo kalbama apie rašto ir spaudos atsiradimo istoriją, rodomas informacinis filmas „Knygnešys", apie spaudos draudimą ir jos atgavimą. Filme pasakojama istorija apie knygnešio Mažvydo pavojingą ir nuotykių kupiną veiklą, nelegaliai gabenant per Prūsijos ir Carinės Rusijos sieną lietuviškas knygas. Kelionę pas knygnešių globėją vyskupą Valančių „paįvairina" knygnešį persekiojantys žandarai ir bendrakeleivis plevėsa Jurgis. Filme mes matėme Lietuvos kaimo kasdienybę ir linksmybes.             
     Bibliotekos vedėja pristatė Kalvarijos globos namų bibliotekos darbo laiką, veiklą, naujas knygas, priminė taisykles, pakvietė gyventojus domėtis knygomis, paskatino skaitytojus aktyviau prisijungti prie bibliotekos tvarkymo. Minėjimo metu bibliotekininkė gyventojams pateikė mįsles, patarles apie knygas, skaitymo įgūdžius tikrino greitakalbėmis.
     Po pietų keliavome į Kalvarijos pašto stoties muziejų, kur Lietuvai minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo akcijoje „Lietuva skaito!" Šią dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijos 9-12 kl. moksleiviai (mokytojos Kristina Rudzevičienė, Džiuljeta Gaižauskienė) kiek kitaip pristatė rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės".  Jie skaitė, deklamavo, pasakojo, šoko. Pasitelkę informacines technologijas, moksleiviai pristatė pačių sukurtą trumpą filmuką apie rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą. 
     Gyventojai susimąstė apie knygos prasmę savo kasdienybėje, suprato, kas kiekvienam iš mūsų yra knyga ir kalba.