Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Šokiai ir karaokė

     Š. m. rugsėjo 25 dieną globos namuose gyventojai susirinko į karaokės ir šokių popietę, kurios metu šokome bei mokėmės dainuoti karaoke. Skambant įvairioms dainoms mūsų saliukė pasipuošė geriausiomis žmonių nuotaikomis. Gyventojai dainavo karaokė: vieni drąsiai, kitiems reikėjo pagalbos ir padrąsinimo, tačiau visi džiaugėmės ir dalinomės geromis emocijomis. Skambėjo visiems gerai žinomi senieji lietuviški šlageriai, kurių metu vieni šoko, kiti lingavo ir dainavo. Buvo ir tokių, kurie tiesiog stebėjo bei mėgavosi reginiu. Karaokės dalyviai buvo įvertinti aplodismentais. Ši popietė praskaidrino mūsų nuotaikas ir kasdienybę. Ačiū visiems susirinkusiesiems bei dalyviams.