Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

     Kalvarijos socialinės globos namai birželio 25 dieną įgyvendindami projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra" pradėjo teikti apsaugoto būsto paslaugą.
     Šio projekto tikslas - bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos/proto negalią. Bendruomeninės paslaugos - tai alternatyva institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.           
     Apsaugoto būsto paslaugų tikslas - sudaryti neįgaliesiems asmenims sąlygas savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą bendruomenėje, su pagalba palaikyti ir plėtoti turimus savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Su socialinio darbuotojo pagalba palaikomi ir įtvirtinami pageidaujami socialiniai ir kasdienio gyvenimo įgūdžiai suteiks galimybę paslaugas gaunantiems asmenims gerinti savo gyvenimo kokybę, tai sudarys sąlygas gyventi visiškai savarankiškai ir aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir naudotis įvairiausiomis jiems tinkančiomis paslaugomis.            
     Nuo birželio 25 d. Marijampolės mieste apsaugoto būsto paslauga yra teikiama keturiems asmenims išnuomotuose 3 ir 2 kambarių butuose. Liepos mėnesį paslaugą teikti planuojama  dar 8 asmenims. Apsaugoto būsto paslauga pagal projektą bus teikiama iki 2023 metų balandžio 30 dienos.