Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Paskaita apie prekybą žmonėmis

     Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. 2000-aisiais Jungtinės Tautos priėmė Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja. Jame pateikiamas dažniausiai vartojamas oficialus prekybos žmonėmis apibrėžimas:
     Prekyba žmonėmis - žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas  (Valstybės žinios, Nr. 49-2166).
    Šiandien pasaulyje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais.
    Nelegalus darbas - darbas, prieštaraujantis tam tikriems mokesčių, darbo įstatymams. Sutartys paprastai sudaromos žodžiu, atlyginimas išmokamas grynaisiais pinigais („į rankas", „vokeliais" ir pan.) arba kaip nors kitaip atsilyginama. Nelegalus darbas laikomas šėšėlinės rinkos reiškiniu. Nelegaliu darbu nelaikoma talka, darbas, atliekamas šeimos nario, partnerio (pvz., namų ūkyje) ir pan., jeigu tokia besitęsiančia veikla nesiekiama pelno. Kitaip tai gali būti ūkinė veikla, kuri daugelyje valstybių yra privaloma registruoti ir yra apmokestinama.