Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Joninių šventė Kalvarijos socialinės globos namuose

    Jau nuo seno Jonines švęsdavo mūsų protėviai. Jie dainuodavo įvairias dainas, šokdavo šokius, degindavo laužus, linksmindavosi iki paryčių. Tęsiant gilias tradicijas birželio 22d. Kalvarijos pensionate vyko Joninių šventė. Šventėje dalyvavo svečiai iš Kalvarijos savivaldybės, Kalvarijos seniūnė Vilija Remeikienė, Kalvarijos savivaldybės socialinio skyriaus atstovė, Kalvarijos parapijos kanauninkas klebonas R.Žukauskas, Kalvarijos garbės svečias gydytojas H. Sinkus, gydytojai A.Jasionis, V. Greičius, Suvalkijos , Didvyžių, Ilguvos pensionatai, Marijampolės specialieji globos namai. Svečiai buvo sutikti skambant Kalvarijos pensionato gyventojų kapelai. Prie ąžuolo vainikais apipintų vartų, pagal seną paprotį, svečiai plovė rankas iš rasų surinktu vandeniu, šluostėsi iš linų austu rankšluosčiu. Praėję pro šiuos vartus svečiai tapo tikrais šventės dalyviais. Šventė prasidėjo Joninių atributika papuoštame sode. Šventę pradėjo pensionato direktorė N.Zavickaitė, kuri pasveikino visus susirinkusius svečius ir pagrindinius šventės dalyvius Jonus ir Janinas. Buvo uždėti ąžuolo vainikai ir įteiktos dovanėlės. Vainiko reikšmė Joninių šventėje ypatinga. Apskritas vainikas reiškia amžinybę ir darną, žmogaus dvasinį tyrumą. Šiems vainikams vaidilutės surinko žoles iš septynių laukų, devynių gėlių, todėl šie vainikai turi stebuklingą galią ir gali išpildyti svajones. Apsirengę baltais rūbais nusipynę iš įvairių žolelių vainikėlius ir rankose laikydamos žolynų puokšteles šokį sušoko vaidilutės. Savo trumpas pasirodymų programėles pristatė svečiai iš kitų pensionatų, taip pat ir Kalvarijos pensionato gyventojų kapela. Šventės pabaigoje visi šventės dalyviai sudainavo bendrą dainą „Buvo naktys švento Jono“ . Joninių šventės ugnis nepaprasta, turinti stebuklingos galios. Kuo plačiau Joninių ugnys apšvies laukus, tuo bus didesnis derlius ir visi bus sotūs. Vaidilutės su fakelais buvo pakviestos uždegti Joninių laužą. Degant Joninių laužui visi šventės dalyviai linksminosi prie bendro laužo. Visiems šventės kolektyvams buvo įteiktos padėkos ir visi svečiai buvo pakviesti prie šventinio stalo.