Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Velykinis vaidinimas „Rid rid rid margi margučiai"


      Šv. Velykos - viena didžiausių krikščioniškų švenčių, džiaugsmingai skelbianti Kristaus prisikėlimą ir pasitinkanti bundantį pavasarį. Iki šių dienų išlikęs paprotys - marginti kiaušinius, kurių marginimo raštai ir spalvos simbolizuoja gyvybę, bundančią augmeniją, dangų, žemę, saulę ir visa kas susiję su atgimimu.
Mūsų globos namuose balandžio 6 dieną vyko vaidinimas Šv. Velykų proga. Visus susirinkusiuosius pasveikino globos namų direktorė linkėdama ramybės, šilumos, džiaugsmo ir tikėjimo. Vaidinime dalyvavo globos namų gyventojai, kurie pasirodė įvairiais Velykas ir pavasarį simbolizuojančiais personažais: Velykų kiškiu, velyke, gandrais, gaidžiu. Susirinkusieji klausėsi deklamuojamų eilėraščių apie Šv. Velykas, galėjo išmokti margučių prašymo oracijų. Velykė visus supažindino su šios šventės papročiais, tradicijomis, kodėl marginame ir dažome margučius. Sakoma, kad kieno margutis per Šv. Velykas būna stipriausias - tas bus sveikesnis už visus kitus ištisus metus. Kokia šventė be žaidimų? Mes žaidėme žaidimus „vištelių gaudyti" ir „kas turi plunksnas, skraido?..". Pastarasis įtraukė gausų būrį dalyvių ir pralinksmino susirinkusiuosius, jei kuris nors žaidėjas suklysdavo, pakeldavo ranką tuomet, kai nereikėdavo, turėdavo duoti fantą. Vedantieji minė mįsles ir kas įmindavo mįslę buvo apdovanotas šokoladiniais kiaušiniais. Šventės pabaigą vainikavo visų drauge gyventojų ir darbuotojų šokamas linksmas „ančiukų" šokis