Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Velykinė popietė

     Su atbundančiu pavasariu, su grįžtančiais paukščiais atėjo pati gražiausia pavasario šventė - Šv. Velykos, su kuria į kiekvienus namus ateina švelnus saulės spindulėlis, pirmųjų pavasario gėlių (narcizų, tulpių, žibučių ir kt.) kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.
     Balandžio 23 d. į šią bundančios gamtos šventę, velykinę popietę Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai sugužėjo į kiemą. Juos pasitiko du velykiniai kiškučiai, margučiais nešini. Margučiai vienas iš Velykų simbolių, todėl kartu su gyventojais numarginome kiaušinius ir pasiruošėme ridenimui. Gyventojai aktyviai įsitraukė į kiaušinių ridenimą manydami ir nuoširdžiai tikėdami, kad ateinantys metai bus sėkmingi ir kupini sveikatos. Visi aktyviai dalyvavę šventėje buvo apdovanoti laimėtais margučiais. Šventę vainikavo kiaušinių puota.
    Gyventojai, kurie nedalyvavo popietėje kieme, sulaukė velykinių zuikių savo kambariuose. Zuikiai jiems linkėjo sveikatos, stiprybės ir padovanojo margutį.