Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Socialinės globos namų vasaros sporto žaidynės Zarasuose

     Birželio 20d. ankstyvą saulėtą rytą iškeliavome į Zarasų socialinės globos namuos vykstančias vasaros žaidynes. Vietovė apsupta miško, šalia tyvuliuoja ežeras, todėl su džiaugsmu čia varžėmės įvairiose rungtyse.
     Žaidynių tikslas - sudominti socialinės globos namų  gyventojus ir sutrikusio intelekto asmenis įvairiomis sporto šakomis, siekiant ugdyti sportinius pasiekimus, bendravimo įgūdžius su kitais gyventojais.
     Šauniai rungėmės tinklinio, krepšinio, šaškių, pasagos metimo, bei smiginio rungtyse, pastarojoje mūsų globos namų gyventoja užėmė antrąją vieta.
     Puikiai praleidome laiką ir įvykdėme žaidynių uždavinius:

1.                           Integruoti neįgaliuosius į visuomenę, dalyvaujant jiems kartu su sveikaisiais įvairiose vasaros sporto žaidynių rungtyse.

2.                           Propoguoti sveiką gyvenseną.

3.                           Sudaryti salygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir siekti sportinių rezultatų pagal savo išgales.