Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Poezijos popietė

       2000 metais UNESCO paskelbė kovo 21-ąją Pasauline poezijos diena. Pirmoji Poezijos diena paminėta Paryžiuje. Poezija kilo iš liaudies šokių. Rimuoti žodžiai buvo dainuojami, grojant muzikai, šokant. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas ir atsipalaiduodavo. Taip pat tai buvo ritualas, skirtas pagarbinti dievus. Seniausiais poetais laikomi Homeras, Heziodas, Pindaras. Manyta, kad poetas kuria „švento pamišimo" apimtas, jį neva įkvepia mūzos - kūrybos įkvėpėjos.
       Norėdami paminėti Pasaulinė poezijos dieną vykome į Kalvarijos karališkąjį parką, supomės ant sūpynių, skaitėme įvairių poetų eiles. Globos namų gyventojai taip pat deklamavo savo kurtas eiles, grojo gitara, dainavo žinomas lietuviškas dainas. Visi puikiai pabuvome kartu.