Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Paskaita apie žmogaus teises

     Balandžio 1-sios dienos popietę Kalvarijos socialinės globos namuose vyko ne tik apgavystės, juokai ir melai, bet ir paskaita „Žmogaus teisės ir pareigos socialinėje sistemoje".
     Paskaitos metu susirinkusiems globos namų gyventojams buvo pristatytos jų teisės ir pareigos. Svarbiausia, pasak lektorės, Riomerio universiteto teisės fakulteto studentės Monikos Šataitės, įgyvendinant savo teises, nepažeisti kitų asmenų teisių. Žmogaus teisių doktrina yra grindžiama nuostata, kad visų žmonių orumas yra lygus. Žmogaus teises būtų galima apibrėžti kaip moralės, elgesio normas, visuomenines vertybes, kurių tikslas - apsaugoti žmogaus orumą.                     
     Lektorė iškart užmezgė šiltą pokalbį su gyventojais, kuriems paskaitos tema aktuali, nes pastaruoju metu dar daug žmonių patiria smurtą, nepriteklių, jaučiasi nesaugūs, tarpusavio santykiai būna konfliktiški, paremti jėga, smurto demonstravimu, todėl vis dažniau visuomenės išreiškiamas susirūpinimas, jog pradedama pamiršti, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo prisiimti ir pareigas, o savo veiksmais nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.
     Gyventojai buvo supažindinti, kokiuose dokumentuose yra apibrėžtos teisės ir pareigos. Visi žmonės savo orumo ir teisių požiūriu gimsta laisvi ir lygūs. Visiems suteiktas protas ir sąžinė, jie turėtų elgtis vienas su kitu kaip broliai.                      
     Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Vienas pagrindinių žmogaus teisių bruožų - jų visuotinumas, universalumas, nedalumas, jos yra viena kitą sąlygojančios. Žmogaus teisės pripažįstamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jų individualių savybių.
     Be teisių ne mažiau svarbios yra ir pareigos, jog laikydamiesi pareigų žmonės būna laisvais ir sąžiningais.
     Gyventojams paskaita patiko, nes buvo pateikta daug paprastų paaiškinimų, pavyzdžių iš kasdieninio gyvenimo. Visus sužavėjo ir malonus lektorės bendravimas su gyventojais.