Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Oninės

     Liepos 26 - ąją dieną Kalvarijos socialinės globos namuose sveikinome visas bendruomenės Onas ir Onutes.
     Onos vardas iš hebrajų kalbos išvertus reiškia malonę, gal todėl ir metų laikas toks maloningas, gausus vasaros gėrybėmis, šiluma, poilsiu ir gera nuotaika.
     Šv. Ona buvo švč. Mergelės Marijos motina. Ištekėjusi ji ilgai neturėjo vaikų, tačiau pagaliau susilaukė dukters Marijos. Liaudyje šv. Ona (taip pat, kaip ir šv. Agota) buvo laikoma ir sergėtoja nuo gaisro. Lietuvoje šv. Onos garbei rengiamos ypatingos pamaldos, į kurias tradiciškai susirenka visa giminė.
     Lietuvoje šv. Ona vadinama našlių ir moterų globėja bei užtarėja. Tai jautri moteris, siejama su vaikų mokymu ir žinių troškimu.
     Mūsų bendruomenės Onos pasižymi jautrumu ir nuoširdumu. Jų šventės proga buvo žiūrimas video koncertas, menamos mįslės, skaitomi eilėraščiai.
     Visoms Onoms direktorė kartu su pavaduotoja įteikė po puokštę gėlių, linkėjo sveikatos ir laimės.