Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

     Sausio 13 d. Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai, kartu su susirinkusiais kalvarijiečiais, prie Nepriklausomybės paminklo prisiminė žuvusius laisvės gynėjus.
     Pagerbus žuvusiuosius, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė pakvietė susirinkusiuosius į Kalvarijos parapijos salę, kurioje skambėjo patriotinių dainų koncertas ,,Dainuoju Lietuvą".
    Kiekvienam į salę atėjusiam žmogui buvo įsegtas Neužmirštuolės žiedas, kaip simbolis gyvybės aukos ir kančios, kurią patyrė beginkliai lietuviai, stoję prieš žiaurų priešą.    
    Ant scenos mintimis pasidalinti buvo pakviestas Kalvarijos savivaldybės meras.
    Lietuvai gražiausias dainas skyrė Karolina Jašinskaitė, Kalvarijos miesto bendruomenės ansamblis ,,Šešupė" (vad. Sigutė Maldžiūtė-Valaitienė), Kalvarijos meno mokyklos merginų ansamblis (vad. Dalia Kerevičienė), neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Viltis" (vad. Liūda Kulbokienė),Kalvarijos gimnazijos 8 klasės  ansamblis (vad. Sigutė Valentaitė-Rugienė), buvę Kalvarijos gimnazistai (Sigutė Valentaitė-Rugienė), vaikų dienos centro ,,Žiniukas" dainininkės (vad. Karolina Jašinskaitė), Tremtinių dainų choras (vad. Edmantas Rėkus), liaudiškos muzikos kapela ,,Giminės" (vad. Alytė Zavistauskienė) ir Diana Bend.