Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kaziuko mugė

    Mūsų globos namų gyventojai buvo pakviesti dalyvauti Kaziuko mugėje su savo darbų paroda Marijampolėje, kurią organizavo Vaiko tėviškės namai. Valanda prieš renginį vyko Šv. Mišios Vincento bažnyčioje Marijampolėje, kunigas mišių metu visus kvietė dalyvauti Kaziuko mugėje. Išties mugė susilaukė daug lankytojų, kurioje buvo galima įsigyti vaikų darytų darbelių, vaišintis arbata ir pyragais. Svečiai gėrėjosi mūsų gyventojų darbais. Sulaukėme daug pagyrų. Organizatoriai buvo nustebinti mūsų gyventojų gebėjimais. Esame užkviesti ir kitais metais sudalyvauti.