Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kariuomenės ir visuomenės diena

    Šių metų spalio 19 dieną buvo suorganizuota išvyka į Kalvariją, kur vyko Marijampolės apskrities įgulos karinių dalinių prisistatymas. Išvykoje dalyvavo 18 globos namų gyventojų. Klausėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštienės birutės motorizuoto pėstininkų bataliono orkestro koncerto. Jie stebėjo lauko stovyklos ir vandens kuopų karių parodomąją programą. Taip pat ekipuotės, ginkluotės ir karinės technikos parodą. Kariškiai gyventojus įleido į bazinės technikos vidų. Visus atvykusius vaišino kareiviška koše.