Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Joninių šventė globos namuose

    Birželio 22 d. Kalvarijos socialinės globos namuose paminėta Joninių šventė.
Gyventojai supažindinti su nuo seno puoselėtomis tradicijomis, prietarais, papročiais. Šią gražiausią vidurvasario šventę - Baltų Kupolinėmis arba Rasos, o krikščionių -  Joninėmis vadinamą, iš susirinkusių tarpo buvo pakviesti ir pasveikinti visi Jonai ir Janinos, palinkėta kuo tvirčiausios sveikatos, didžiausios laimės jų gyvenime.
Visi susirinkusieji kartu padainavome dainą ,, Būčiau nekalbėjus", žaidėme žaidimus, gyventojai dalyvavo įvairiose rungtyse - lanko metime, žvakės nešime neužgesinant liepsnos, virvės traukime ir t. t.
    Kad visą vasarą šviestų saulė - kūrenome laužą, kvietėme visus šokti, gerą nuotaiką skleisti, linksmintis.