Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Grupinio gyvenimo namų atidarymas

     Liepos 18 - tą dieną Kalvarijos socialinės globos namai atidarė pirmuosius Grupinio gyvenimo namus miestelyje. Dviejų aukštų, penkių kambarių pastate apsigyveno 10 žmonių turinčių psichinę negalią.
     Emocinė ir socialinė aplinka yra labai reikšminga žmogaus psichinei sveikatai, raidai ir asmenybės vystymuisi. Jauki namų aplinka, darbuotojų skiriamas dėmesys užtikrintos kokybiškesnės paslaugos garantuoja žmogaus su negalia orumą, ugdo pasitikėjimą savimi. Gyvendami namuose žmonės pasiskirstė pareigomis ir namų darbais. Kiekvienas atlikdamas savo pareigas jaučiasi reikšmingas ir reikalingas.
     Atidarymo šventėje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė, pertvarkos ekspertė Daiva Jarmalienė, Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos patarėja Renata Venslovienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis" vadovė Marija Ražinskienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro padalinio vedėja socialiniam darbui Jurgita Bieliauskienė ir Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios klebonas Algirdas Žukauskas. Šis svečių būrys tik dar kartą įrodo, kad kokybiškesnių paslaugų siekiamybė ir žmonių gerbūvis rūpi valdžios atstovams.
    Viliamės, kad naujakuriai sutars su kaimynais, aktyviai įsitrauks į bendruomeninį gyvenimą, gražiai ir tvarkingai gyvens, saugos ir tausos savo naujuosius namus.