Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Ekskursija į Kauno muziejus ir botanikos sodą

     Gegužės 23 dieną su globos namų gyventojais išvykome į Kauną aplankyti keletą muziejų. Pirmoji mūsų lankyta vieta buvo „Velnių muziejus" - vienintelis pasaulyje velnių muziejus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys. Jis garsėja didžiule kolekcija, apie 3000 eksponatų. Pirmąjį „velniuką" muziejui padovanojo kunigas rašytojas ir visuomenės veikėjas Juozas Tumas - Vaižgantas. Muziejų sudaro du pastatai: Velnių muziejus ir Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus.
     Pirmame Velnių muziejaus aukšte pateikiami jo pradininko A. Žmuidzinavičiaus kūriniai, kuriems būdingas grynai lietuviško velnio perteikimas. Parodomos žmonių grumtynės su velniu, jodinėjimas jam „ant sprando". Netrūksta ir sarkazmo kupinų juokingų scenų. Laiptai tarp muziejaus aukštų papuošti „makabriškais" raižiniais, dideliais paveikslais ir šiai savotiškai tematikai būdingomis karikatūromis. Pusrūsyje yra velnių tema dekoruota kavinė.
Antrame aukšte eksponuojami drožiniai iš medžio - daugiausia slavų tautų. Viršutiniame, trečiajame muziejaus aukšte eksponuojama „velniava" iš buvusios TSRS teritorijos - nuo Armėnijos iki pat Jakutijos. Slaviškos kilmės (rusų, lenkų, ukrainiečių) velnių vaizdavime įžvelgiama bendrų bruožų - pasikartojanti amžina grumtynių su žmonėmis tema. Pristatomi daugiausia vyriškos giminės velniai, kurie perteikiami įvairiais būdais. Dauguma jų yra tiesiog meno kūriniai, tačiau dalis pavaizduota kasdieninio naudojimo namų apyvokos daiktuose bei rakanduose: riešutų spaustukai, lėkštės, žarstekliai, pypkės, peleninės ir pan. Daugiausia velnių statulėlių pagaminta iš medžio, akmens ir keramikos, o atvaizdai nutapyti ant šilko bei drobės. Kai kurie parodomi tradiciškai - su ragais, kiti uodeguoti, gauruoti. Meno dirbiniuose dominuoja juoda ir raudona spalvos. Greta pateikiami eksponatai iš Meksikos, Kubos ir Japonijos.
     Visiems gyventojams šis muziejus paliko gerą įspūdį, jie susidomėją žiūrinėjo visus dirbinius, įkurtus senoviškus kambarius. Toliau mūsų kelionė persikėlė į Tado Ivanausko zoologijos muziejų.
     Muziejuje eksponuojama apie 15 tūkst. eksponatų ir apie 200 tūkst. saugoma moksliniuose fonduose. Muziejuje yra 7 skyriai: Bestuburių skyriuje yra vabzdžių rinkiniai, drugių kolekcija, pintys, duobagyviai, kirmėlės (plokščiosios, apvaliosios, žieduotosios), moliuskai, nariuotakojai ir dygiaodžiai. Daugiausia eksponuojama moliuskų ir nariuotakojų. Rinkiniuose gyvūnai saugomi įvairia forma: šlapi preparatai, mumifikuoti, skeletai, kriauklės. Muziejaus bestuburių ekspozicija išdėstyta sistematine, evoliucijos procesą atspindinčia tvarka, pradedant žemesniaisiais daugialąsčiais ir baigiant sudėtingos sandaros bestuburiais - nariuotakojais ir dygiaodžiais. Vabzdžių skyriuje yra per 130 tūkst. vabzdžių, priklausančių daugiau kaip 14 tūkst. rūšių. Vabzdžiai eksponuojami dviejomis dalimis. Pirmojoje eksponuojami 18 būrių atstovai, antrojoje - supažindinama su vabzdžių pasaulio įvairove. Didžioji vabzdžių dalis surinkta Lietuvoje, tačiau gana ženklią rinkinio dalį sudaro įvairių ekspedicijų medžiaga. Žuvų ir roplių skyriuje yra 2126 žuvų egzemplioriai, truputį daugiau yra varliagyvių ir roplių. Paukščių skyriuje yra paukščių kūnelių ir odų, iškamšų, skeletų, kiaušinių dėčių, lizdų. Muziejaus paukščių kolekcija pagal dydį patenka į Europos kolekcijų šimtuką. Žinduolių skyriuje apie 5000 eksponuojamų žinduolių iš kurių sudaro iškamšos, kailiai ir kūneliai, kailių su kaukolėmis, spiritiniai preparatai, kaukolės, galvų iškamšos, ragai su dalimi kaukolės, kaukolių su ragais, apatiniai žandikauliai, skeltai, iltys ir kt. Atskiroje medžioklės trofėjų salėje eksponuojami medžioklės laimikiai: iškamšos, ragai, iltys, kailiai. Be gyvūnų grupių skyrių muziejuje yra ekskursinis ir dailės skyriai. Muziejuje įrengta ir medžioklės trofėjų salė, kur eksponuojama daugiau kaip 250 trofėjų, tiek iš Lietuvos, tiek ir iš viso pasaulio. Ekspoziciją sudaro - 150 ragų, 25 iškamšos, 31 kaukolė, 4 kailiai ir 37 iltys. Visi trofėjai įvertinti pagal Tarptautinės medžioklės ir gyvūnų apsaugos tarybos patvirtintas trofėjų vertinimo formules. „Grand Prix" įvertintas vienas eksponatas, aukso medaliu - 26, sidabro - 25, bronzos - 38 eksponatai. Didžioji trofėjų dalis - Lietuvos medžiotojų laimikiai.
     Šis zoologijos muziejus mūsų gyventojus supažindino su gamtos gyvūnija. Jie pamatė daug įdomių gyvių, visus stebėjo susidomėją, kiekvienas norėjo nusifotografuoti prie jam patinkančių „gyvių". Po muziejų visi išalkome, tad nusprendėme sustoti papietauti gamtoje, prie Nemuno. Papietavę nuvykome į Aleksoto apžvalgos aikštelę, ji - tarsi vizitinė miesto kortelė, ten atsiveria įspūdingas vaizdas į Kauno senamiestį. Pasigrožėjome panorama, nusifotografavome, atsipūtėme ir „patraukėme" į VDU botanikos sodą. Jis užima 62,5 ha žaliąjį plotą pačiame Kauno centre. Botanines kolekcijas sudaro per 7000 augalų taksonų. Jos yra labai svarbios gamtos apsaugai ir moksliniams tyrimams, nuolat plečiamos ir atnaujinamos bendraujant su viso pasaulio botanikos sodais. Ilgą laiką daugybės darbščių rankų puoselėtos VDU KBS botaninės kolekcijos, ekspozicijos ir didžiausios Lietuvoje oranžerijos, unikalaus grožio brandus parkas su tvenkiniais ir romatiškais tilteliais, istorinė Aukštosios Fredos dvaro aplinka sudaro puikią erdvę. Pasivaikščioję po gamtą, pakvėpavę tyru, grynu oru, pasigrožėjome žydinčiais medžiais, gėlėmis, aplankėme augalų orandžerijas. Čia mūsų pažintinė kelionė ir pasibaigė, vykome namo. Nors gyventojai truputį pavargo, bet namo grįžo, įgiję daugiau žinių apie senąją „velnių kultūrą", bei gamtą ir gyvūnus, be abejonės kupini įspūdžių ir geros nuotaikos.