Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Ekskursija į Alytų

     2012 m. spalio 3 d. Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai lydimi darbuotojų ir gerų nuotaikų išsiruošė aplankyti KASP Dainavos apygardos I-ąją rinktinę. Tuo pačiu būdami Alytuje, pasisvečiavome ir Birutės batalione, bei Veisėjų socialinės globos namuose, pažiūrėjome kaip jie gyvena, kaip vyksta užimtumai, ar yra gyventojų taryba.
     Atvykus į dainavos 1 - ąją rinktinę mus pasitiko pulkininkas, kuris papasakojo ir aprodė patalpas, kuriose kareiviai dirba, sportuoja, saugo savo ginklus. Aplankėme muziejų, kuriame eksponuojami nuo seniausių laikų ginklai, rašto darbai, kareiviškos aprangos ir dar daugelis senoviškų daiktų. Pamatėme kareivių „vadavietes", „granatas", ir vadinamas „bombas". Po apsilankymo muziejuje ėjome apžiūrėti ginklų, kurie buvo nuo mažiausio „kalibro" iki „kulkosvaidžio". Globos namų gyventojai turėjo galimybę palaikyti kiekvieną ginklą savose rankose. Taip pat kareiviai parodė savo kuprines, su kuriomis keliauja į miškus. Kareiviai mūsų globos namų gyventojams buvo paruošę estafetę, kurią turėjo atlikti visi gyventojai grupelėse. Pasidalinę į dvi grupes gyventojai turėjo kuo greičiau užsidėti kuprines ir šalmus. Šia estafete liko patenkinti visi globos namų gyventojai. Taip pat didelį įspūdį paliko matyti šaunamieji ginklai. Mus priimti sutiko ir Birutės bataliono užimtumo specialistė. Ji trumpai papasakojo apie jų veiklą, parodė patalpas, mašinas su kuriomis važinėja kareiviai ir viršininkai. Parodė savo stadioną, kuriame sportuojama, taip pat sporto salę. Dar aplankėme jų muziejų kuriame buvo įvairių aprangų nuo kareiviškos iki karališkų ir net arabiškų, kuriuos galėjo globos namų gyventojai apsivilkti. Apsilankymu kareivinėse liko patenkinti visi ekskursijos dalyviai. Keliavome toliau į Veisėjų socialinės globos namus.
     Nuvykus į Veisėjų socialinės globos namus mus pasitiko socialinė darbuotoja, kuri visus šiltai priėmė. Apžiūrėti globos namų pasiskirstėme į dvi grupes, nes buvo atvykę mūsų globos namų gyventojų taryba, kurie norėjo pabendrauti su šių namų gyventojų taryba. Gyventojų tarybos nariai, bei kuruojanti juos darbuotoja su Veisėjų socialinės globos namų gyventojų tarybos nariais prie bendro stalo aptarė pagrindines globos namų gyventojų problemas, pasidalino patirtimi, bei naujomis idėjomis. Kita gyventojų grupelė aplankė globos namų patalpas, užimtumus, biblioteką, susipažino su vidaus tvarkos taisyklėmis, pamatėme koki gyventojų kambariai. Šiltai pabendravome su šių globos namų darbuotojais ir gyventojais.
     Šia išvyka buvo patenkinti visi gyventojai, namo grįžo su gerais įspūdžiais, kuriais pasidalino su kitais gyventojais likusiais namie.