Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas

     Marijampolės Šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje liepos 7-14 dienomis vyko palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Kalvarijos kunigas Raimundas Žukauskas pakvietė globos namų bendruomenę į liepos 12 - osios dienos mišias, kurių metu buvo meldžiamasi už ligonius, slaugytojus ir gydytojus. Visi tikintieji globos namų gyventojai rašė intencijas, jas sudėjo į specialias, savanorių paruoštas dėžes, kurios vėliau buvo nešamos atnašų procesijoje, už jas buvo meldžiamasi.