Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

,,Poezijos popietė"

   Kovo 21 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje minėjome ,,Pasaulinę poezijos dieną". Jaukiai įsitaisę prie stalo, papuošto degančia žvake ir eilėraščių knygomis, klausėmės svečio - Edmundo Venslovos pasakojimų ir eilėraščių.
   E. Venslova - rašytojas ir poetas, priklausantis Kalvarijos miesto literatų klubui ,,Rasa", bei vienas iš šio klubo įkūrėjų. Edmundas V. mielai sutiko su gyventojais pasidalinti savo kūrybine patirtimi, pristatė išleistas knygas, perskaitė keletą įvairaus žanro eilėraščių. Kukliai apie save kalbantį poetą papildė ir viena iš Kalvarijos literatų klubo įkūrėjų, Kalvarijos viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Jankeliūnienė.  Didžiausio gyventojų susidomėjimo sulaukė nuotaikingos, pašiepiančios eilės apie žalingus įpročius - alkoholizmą ir politinę situaciją mūsų šalyje.  
   Svečiui baigus kalbėti, globos namų gyventojai turėjo progą pavartyti ne tik E. Venslovos, bet ir kitų rašytojų eilėraščių knygas. Iš jų išsirinkę labiausiai patikusius eilėraščius garsiai juos deklamavo ir aptarė. Gyventojų tarpe atsirado ir drąsuolių, nusprendusių padeklamuoti atmintyje užstrigusius kažkada skaitytus eilėraščius, o vienas jų ekspromtu sukūrė ir padeklamavo savo eiles pačiam poetui. E. Venslova gyrė gyventojus už drąsą, dėkojo už susitikimą ir padovanojo globos namams keletą savo išleistų knygų. Dovanomis mus pradžiugino ir į biblioteką poezijos popietei mus įsileidusi A. Jankeliūnienė, kuri ne tik pasirūpino jaukia aplinka bet ir papildė globos namų biblioteką naujais kūriniais.
NUOTRAUKOS