Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

„Trys karaliai“

     Globos namuose apsilankė Trys karaliai - Kasparas, Merkelis, Baltazaras lydimi angelo ir vaidilučių. Jiems kelią rodė kelrodė žvaigždė. Šventės dalyviai linkėdami sveikatos ir geresnių metų, grojant muzikai, skambant varpeliams, lankė darbuotojus ir gyventojus. Trys karaliai darbuotojams atnešė dovanų aukso, myros, smilkalų. Direktorė tarė padėkos žodį už  apsilankymą, dovanas, gerą nuotaiką ir šventės dalyviams įteikė vaišių. Trys karaliai gyventojams dalino paveikslėlius su kūdikėlio Jėzaus atvaizdu ir kreipimusi į gyventojus daugiau melstis. Taip pat skelbė, kad jau baigėsi kalėdojimo ir linksmybių laikas, metas nupuošti Kalėdų eglutes. Pagal krikščionybės papročius, angelas ant kiekvienų durų, bažnyčioje pašventinta kreida, užrašė pirmąsias trijų karalių vardų raides +K+M+B, kad visi būtų apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Šventės kelionė baigėsi diskoteka. 
     Renginio tikslai buvo gyventojams priminti Lietuvoje esančius Trijų karalių papročius, ugdyti ramybės ir atidumo, santarvės ir draugiškumo jausmus, skatinti tikėjimą į Dievą.